Din integritet

På Vårduppdrag värdesätter vi din privata integritet. Alla personuppgifter som du lämnar till oss förvaras konfidentiellt.
Av nödvändighet måste Vårduppdrag samla in och kontrollera personuppgifter från alla anslutna användare. Detta görs för att kontrollera behörighet samt inhämta aktuell och senaste information från bl.a. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och HOSP (registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige).

Vårduppdrag lämnar aldrig ut dina uppgifter till en tredje part eller för att användas i något annat syfte än marknadsföring och utveckling av vår egna tjänst.

Har du några frågor gällande vår tjänst kan vi tipsa om att läsa FAQ-sidorna. Där samlar vi de vanligaste frågorna och svaren från våra användare. Du är självklart även välkommen att kontakta oss direkt, du hittar all vår kontaktinformation i sidfoten på webbplatsen.