VD har ordet

Man brukar säga att de bästa idéerna är ärliga och kommer från personliga erfarenheter och viljan att förändra och skapa något bättre.

De senaste åren har jag arbetat med vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge. Vi vet alla att det finns gränslöst med behov hos vårdgivarna och på grund av detta så startas det upp många traditionella vårdbemanningsföretag och de flesta arbetar på samma sätt.

Min ambition med Vårduppdrag är att öka transparensen, sänka vårdgivarnas kostnader för bemanning utan att för den delen tumma på uppdragstagarnas ersättningar, bidra till att skattebetalarnas pengar i stället kan återinvesteras i vården för att höja kvalitén, utbilda fler läkare och sjuksköterskor och utveckla den svenska vården positivt. Jag hoppas att Vårduppdrag kan vara med och bidra till en mer hållbar och positiv utveckling.

Det bästa med entreprenörskap är att få möjligheten att påverka och förändra en bransch till det bättre. Det är min största ambition med Vårduppdrag. Hoppas att du vill vara med på denna resa! Tveka inte att kontakta mig med synpunkter, förslag på förbättringar, möjliga samarbeten eller om ni vill ses på en fika.

Stockholm i oktober 2017

sign
Kristian Magaliff
VD Vårduppdrag Sverige AB

E-post: kristian.magaliff@varduppdrag.se
Tel: 0737 75 20 45